Starszy ratownik kierowca w KP PSP

Pozostałe wymagania: obywatelstwo polskie, niekaranie za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystanie z pełni praw publicznych, posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia tego rodzaju służby.

Zainteresowanym pracą w Państwowej Straży Pożarnej polecamy aktualne testy rekrutacyjne do PSP

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej,
2. Życiorys,
3. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (załącznik nr 1),
4. Podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik nr 2),
5. Podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (załącznik nr 3),
6. Podpisane oświadczenie o dobrowolności przystąpienia do naboru i nie wnoszeniu roszczeń do Komendy Powiatowej PSP o wypłatę odszkodowania z tytułu ewentualnego wypadku podczas wszystkich etapów naboru (załącznik nr 4),
7. Kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
8. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności,
9. Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
10. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

Dokumenty aplikacyjne wymienione w pkt 1-6 muszą być podpisane osobiście przez kandydata, natomiast na kopiach dokumentów wymienione w pkt 7-9 należy umieścić adnotację „Potwierdzam zgodność z oryginałem” – data i własnoręczny podpis kandydata.

Liczba miejsc pracy: 1

Czytaj dalej tutaj lub zobacz podobną ofertę praca w PSP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przepisz kod *