Regulamin

Regulamin serwisu oferty pracy

§ 1. Podstawa prawna regulaminu: ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Regulamin niniejszy określa zasady, prawa i obowiązki oraz zakres świadczonych usług za pośrednictwem serwisu internetowego praca.zareklamowali.pl przez Firmę Szkoleniową Rat-Med Marcin Skrok z siedzibą w Wielkich Radowiskach.

§ 2.
Pojęcia użyte w serwisie oznaczają:
Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu;
Serwis – serwis internetowy udostępniany przez Usługodawcę
Usługi – ogół usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie
Usługodawca – właściciel serwisu praca.zareklamowali.pl
Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu w celu uzyskania kontaktu z potencjalnym pracodawcą lub współpracownikiem lub przedsiębiorca, korzystający z Serwisu w celu uzyskania kontaktu z potencjalnymi nowymi pracownikami lub współpracownikami;

§ 3.
Rozpoczęcie świadczenia każdej z Usług następuje z chwilą przystąpienia przez Użytkownika do korzystania z danej Usługi. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest z chwilą rozpoczęcia korzystania z tej Usługi, a w przypadku Usług płatnych – z chwilą uiszczenia opłaty za Usługę.
Użytkownik samodzielnie wybiera Usługi, z których chce korzystać.
Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą zakończenia korzystania z tej Usługi przez Użytkownika lub z chwilą upływu okresu, na który umowa ta została zawarta.
W przypadku Usług płatnych umowa jest zawierana na okres, na jaki Użytkownik opłacił Usługę.

§ 4.
W serwisie świadczone są następujące Usługi na rzecz Użytkowników:
– umożliwienie zamieszczenia ogłoszenia „Szukam pracy” w Serwisie;
– umożliwienie zamieszczenia ogłoszenia „Dam pracę” w Serwisie;
– umożliwienie dostępu do artykułów, informacji związanych z rynkiem pracy;
– umożliwienie dostępu do ofert pracy umieszczanych w Serwisie, w tym wyszukiwania i sortowania tych ofert;
– umożliwienie wprowadzenia CV i związanych z nim informacji dotyczących Kandydata w celu przetwarzania ich przez Usługodawcę w zakresie potrzebnym do wyboru Kandydatów odpowiadających zapotrzebowaniu poszczególnych Pracodawców;
– umożliwienie wprowadzenia CV i związanych z nim informacji dotyczących Kandydata w celu przetwarzania ich przez Usługodawcę w celu udostępniania ich Pracodawcom;
– subskrypcję ofert i aktualności, polegającą na cyklicznym informowaniu Kandydata o ofertach i informacjach zamieszczanych w Serwisie;
– umożliwienie aplikowania na stanowiska pracy, których dotyczą ogłoszenia o pracy zamieszczone w Serwisie, poprzez przesłanie aplikacji;
– umożliwienie umieszczenia w Serwisie ogłoszeń o pracy, dostarczonych przez Użytkowników;
– promowanie ogłoszeń o wolnych miejscach pracy lub o osobach poszukujących pracy umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, poprzez preferencyjny sposób ich wyświetlania;
– umieszczenie informacji o Pracodawcy w Serwisie;
– przekazanie informacji kontaktowych między użytkownikami;

Regulamin ciąg dalszy – czytaj dalej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przepisz kod *