Menedżer do spraw księgi głównej

Menedżer do spraw księgi głównej

Przybliżony zakres obowiązków: zamykanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych ksiąg rachunkowych US GAAP, w tym koordynacja działań ukierunkowanych na zamknięcie okresu rozliczeniowego w obrębie oddziałów PMI SCE, – zapewnienie odpowiedniego projektu łańcucha dostaw w zakresie usług budżetowych, kontrolingowych, zapewnienie usług związanych z raportowaniem sporządzanym dla filii PMI, zgodnie z wszelkimi wymogami firmy; monitorowanie zachodzących procesów, w celu upewnienia się, że opracowane czynności kontrolne odpowiednio zabezpieczają proces i – w razie konieczności wykorzystuje się odpowiednie zestawy kontrolne, ocena zgodności z legislacją podatkową, jak również zasadami / praktyką stosowaną przez PMI, uzgadnianie prowadzonych procesów rekrutacyjnych z przypisaną liczbą zatrudnionych i z budżetem płacowym; wykorzystywanie samodzielnie opracowanych ekspertyz, komparatystyk, analiz bieżących procesów, w celu identyfikacji możliwości poprawy / wzmacniania procesu, przy jednoczesnym promowaniu potrzeby polepszania kultury pracy wewnątrz przypisanego pracownikowi działu;

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu: 1

Zmianowość: jedna zmiana

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Data rozpoczęcia pracy: 10.05.2017

Data zakończenia pracy: 09.05.2020

Wynagrodzenie brutto: od 21 112 PLN

Czytaj dalej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przepisz kod *